Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ plānotā mācību vizīte 2020./ 2021. mācību gada 1. semestrī

   Mācību vizīte uz Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes Democentru’’ Ventspilī 2020.gada 5., 6. oktobrī. 5. oktobrī – „Kurzemes Democentru’’ apmeklēs 6. – 9. klašu izglītojamie. 6., 7., klasei paredzēta radošā darbnīca par energoefektivitāti „Enerģijas taupīšanas čempioni’’ un ekskursija pa…

Lasīt vairāk

Pasākums “LVM meža ekspedīcija’’

Pasākums “LVM meža ekspedīcija’’

       15. septembrī 6. klases skolēni Kalvenē apmeklēja pasākumu “LVM meža ekspedīcija’’. Nodarbības notika stacijās. Visinteresantākās stacijas bija – ‘’Iepazīsim meža zinātni’’, ‘’Skaitām kokus’’, ‘’Kopjam jaunaudzes’’, ’’Retinām mežus’’. Diena bija interesanta, uzzinājām daudz jauna, visiem patika praktiskās nodarbības,…

Lasīt vairāk