Administrācija

   Aigars Matevičs – skolas direktors.

Dina Zvejniece – direktora vietniece izglītības jomā, dabaszinību skolotāja 5.,6. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 5.,6. klasei, bioloģijas skolotāja 7. -9. klasei, sociālo zinību skolotāja 7., 8. klasei, fizikas skolotāja 8.,9. klasei.