Bibliotēka

Darba laiks 2023./2024.m.g.

Diena Laiks
Pirmdiena 8.00-10.00
Trešdiena 15.00-16.00
Piektdiena 8.50 -9.20

11.55 – 12. 45

 

  Visi tiek aicināti piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā –  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 23.

   Līdz janvāra beigām dalībniekiem jāizlasa piecas sava vecumgrupas grāmatas, drīkst izraudzīties arī no citām vecumgrupām. Noslēgumā aizpilda elektronisko novērtēšanas anketu par vislabāk iepatikušos grāmatu. Pasākuma noslēgumā tiek saņemta balviņa, notiek noslēguma pasākums.

Pasaule pieder tiem, kas lasa. – Riks Holands

Skolas bibliotekāre L. Kreičmane