1. klases pārgājiens 4. septembrī „Iepazīsim tuvāko un tālāko skolas apkārtni’’

   Visi 1.klases skolēni audzinātājas vadībā devās izzinošā pārgājienā. Vispirms mazie skolēni iepazinās ar skolas telpām – bibliotēku, ēdnīcu, sporta halli, garderobi, tualetes telpām, skolas koridoriem un informāciju pie skolas sienām.

   Kad visi bija veikuši ceļojumu pa skolu un noskaidrojuši visu, kas šai brīdī bija jauns, skolēni devās pārgājienā pa Ēdoles pagasta teritoriju, lai iepazītos ar tuvāko apkārtni.

   Pirms pārgājiena klase saņēma no vides koordinatores skolotājas Ilzes Blokas uzdevumus. Viens no uzdevumiem bija būt vērīgiem, ejot dabā. Ieraudzīt ko interesantu, lai to parādītu arī pārējiem skolēniem.

   Katra klase saņēma mazas nagliņas, āmuru, koka paliktni, uz kura pārgājiena laikā vai noslēgumā bija jāizveido no dabas materiāliem gobelēns. Mazie skolēni izveidoja krāsainu „gobelēnu’’ no dabas materiāliem.

Zēni iesita nagliņas, meitenes savija diedziņus un koka paliktnī ielocīja krāsainos augus un ziedus. „Gobelēns’’ izdevās brīnišķīgs.

   Visu pārgājiena laiku skolēni tika aicināti vākt atkritumus (piedalīties ploggingā – atkritumu vākšanā ceļojuma laikā), ja tie gadījās pa ceļam.  Savācām divus maisus ar atkritumiem. Paši skolēni atkritumus neveidoja, jo katram līdzi bija tikai sava ūdens pudele, kuru nesa uz mājām.

   Mazie pirmklasnieki aizrautīgi veica uzdotos uzdevumus. Visu ceļojuma laiku skolotāja pievērsa bērnu uzmanību augiem, kokiem, dzīvām radībām un aicināja skolēnus tos atpazīt un nosaukt. Arī paši bērni uzdeva pārējiem jautājumus par ieraudzītām dzīvām radībām, augiem.

   Pārgājiena laikā ceļotāji šķērsoja ceļu dažādās vietās un visās pārrunājām satiksmes noteikumus, kas jāievēro gājējiem. Stumbru kalnā pamanījām augu ar melnām ogām. Pēc tam noskaidrojām, kā šo augu sauc (vārpainā krauklene)  un uzzinājām, ka tas ir indīgs.

   Nedaudz noguruši, bet daudz uzzinot par dabu, atgriezāmies skolā uz saimnieču gatavotām pusdienām, kas garšoja īpaši labi.

   Pavadījām piepildītu, vērtīgu dienu kopā. Esam sākuši iepazīt viens otru, ieguvuši pozitīvu enerģiju mācībām skolā. Lai mums un visiem skolā veiksmīgs mācību gads!

1. klases audzinātāja Ligita Mateviča