Konsultāciju grafiks

Konsultāciju grafiks 2019./2020. m.g. 2.semestrī

Skolotājs/kons.laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. L. Mateviča 14.40-15.20
2. A. Jaunbrūna 13.35 -15.00
3. D. Jercuma 13.35 – 14.15
4. S. Ivanovska 14.20-15.00
5. I. Liberģe 14.20-15.00 15.00-15.40 15.00-15.40 14.20-15.00
6. A. Ciekale 14.20-16.00
7.G. Meiere 7.45-8.20

15.00-15.35

8. I. Valmunska 14.20-15.00
9. I. Bloka 14.20-15.00
10.V.Šternberga 14.20-15.00
11.A. Blūms 14.20-15.20
12.Ņ. Vītola 14.20-15.00
13.E. Putniņa 8.00-8.20

14.20-15.00

14.S. Junkere 14.20-15.00
15. D. Zvejniece 14.20-15.00