Skolotāji




Sandra Ivanovska – 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 





Daina Jercuma – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 




Alise Jaunbrūna – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja 1.-4.klasei.

 




Ligita Mateviča – 3. klases audzinātāja, mūzikas skolotāja 5. – 9. klasei.

 

 


Dina Zvejniece – direktora vietniece izglītības jomā, dabaszinību skolotāja 5.,6. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 5.,6. klasei, bioloģijas skolotāja 7., 9. klasei, sociālo zinību skolotāja 7., 8., 9. klasei.

 

 

 

 

 

 

Alise Uča – 9. klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 4. – 9. klasei, vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9. klasei, datorikas skolotāja 1. – 5., .klasei, skolas bibliotekāre.

 




Ilze Bloka – 7. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1. – 9. klasei.

 




Inga Liberģe – 5. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei

 




Inita Valmunska – latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei, teātra mākslas skolotāja 7. klasei.

 




Aigars Blūms – dizaina un tehnoloģiju skolotājs 4. -. 9. klasei, inženierzinību skolotājs 7. klasei.

 




Liene Pļaviņa – 6. klases audzinātāja, sporta un veselības skolotāja 1. – 9. klasei.

 




Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

 




Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

 




Gunita Meiere – Latvijas vēstures skolotāja 6.,9. klasei, pasaules vēstures skolotāja 6.,9. klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.,8.klasei.

 




Ņina Zemurbeja – ķīmijas skolotāja 8. un 9. klasei

 




Ņina Vītola – 8. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 4.- 9. klasei.

 




Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.