Skolotāji

Sandra Ivanovska – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

.

Daina Jercuma – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

Alise Jaunbrūna – 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja,

mūzikas skolotāja 1. – 4.klasei.

Ligita Mateviča – 2. klases audzinātāja, mūzikas skolotāja 5. – 9. klasei.

Aiga Ciekale –  8. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 6.,9. klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5.,7.,8. klasei, vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9. klasei, datorikas skolotāja 4.,5.,7.,8.klasei, bibliotekāre.

Ilze Bloka –  6. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1. – 9. klasei.

Inga Liberģe – 9. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei,

fizikas skolotāja 8. un 9. klasei.

Inita Valmunska – latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei,

teātra mākslas skolotāja 7. klasei.

Aigars Blūms – mājturības un tehnoloģiju skolotājs 6.,9.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 8.klasei, inženierzinību skolotājs 7. klasei.

Liene Pļaviņa – 5. klases audzinātāja, sporta skolotāja 3., 6., 9. klasei, sporta un veselības skolotāja 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasei.

 

Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

Gunita Meiere – Latvijas vēstures skolotāja 6.,9. klasei,  pasaules vēstures skolotāja 6.,9. klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.,8.klasei.

 

 

Vita Šternberga – ķīmijas skolotāja 8. un 9. klasei, bioloģijas skolotāja 8. klasei.

Ņina Vītola – 7. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 4.- 9. klasei.

 

Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.