Skolotāji
Sandra Ivanovska – 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 

Daina Jercuma – 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja 3., 4. klasei.

 
Alise Jaunbrūna – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja 1.- 9.klasei.

 
Ligita Mateviča – sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 4.klasei.

 

 


Dina Zvejniece – direktora vietniece izglītības jomā, dabaszinību skolotāja 5.,6. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 5.,6. klasei, bioloģijas skolotāja 7. – 9. klasei, sociālo zinību skolotāja 7.,8. klasei, fizikas skolotāja 8., 9.klasei.

 
Ilze Bloka – 8. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 2. – 9. klasei.

 
Inga Liberģe – 6. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei.

 
Inita Valmunska – 5. klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei, teātra mākslas skolotāja  6. un 7. klasei.

 
Aigars Blūms – dizaina un tehnoloģiju skolotājs 7. – 9. klasei, inženierzinību skolotājs 7. klasei.

 
Liene Pļaviņa – 7. klases audzinātāja, sporta un veselības skolotāja 2. – 9. klasei.

 
Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

 
Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

 
Gunita Meiere -Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.,8.,9.klasei, sociālo zinību skolotāja 9.klasei.

 
Ņina Vītola – 9. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 4.- 9. klasei.

 
Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.

 

 

Raivo Ēcis – ķīmijas skolotājs 8. un 9.klasei.

 

 

Marijana Kondratjeva – datorikas skolotāja 4. – 9. klasei.

 

 

Ilze Pāvilsone – vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9.klasei.