Skolotāji
Sandra Ivanovska – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 

Daina Jercuma – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 
Alise Jaunbrūna – 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja 1.-4.klasei.

 
Ligita Mateviča – 2. klases audzinātāja, mūzikas skolotāja 5. – 9. klasei.

 
Aiga Ciekale – 8. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 6.,9. klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5.,7.,8. klasei, vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9. klasei, datorikas skolotāja 4.,5.,7.,8.klasei, bibliotekāre.

 
Ilze Bloka – 6. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1. – 9. klasei.

 
Inga Liberģe – 9. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei, fizikas skolotāja 8. un 9. klasei.

 
Inita Valmunska – latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei, teātra mākslas skolotāja 7. klasei.

 
Aigars Blūms – mājturības un tehnoloģiju skolotājs 6.,9.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 8.klasei, inženierzinību skolotājs 7. klasei.

 
Liene Pļaviņa – 5. klases audzinātāja, sporta skolotāja 3., 6., 9. klasei, sporta un veselības skolotāja 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasei.

 
Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

 
Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

 
Gunita Meiere – Latvijas vēstures skolotāja 6.,9. klasei, pasaules vēstures skolotāja 6.,9. klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.,8.klasei.

 
Vita Šternberga – ķīmijas skolotāja 8. un 9. klasei, bioloģijas skolotāja 8. klasei.

 
Ņina Vītola – 7. klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 4.- 9. klasei.

 
Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.