Skolotāji

Sandra Ivanovska – 4. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

.

Daina Jercuma – 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

Alise Jaunbrūna – 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja,

mūzikas skolotāja 1. – 4.klasei.

Aiga Ciekale –  9. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5.,6.,8.,9. klasei, vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9. klasei, datorikas skolotāja 4. un 7.klasei, informātikas skolotāja 5. un 6. klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasei, bibliotekāre.

Ilze Bloka –  5. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1. – 9. klasei.

Inga Liberģe – 8. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei,

fizikas skolotāja 8. un 9. klasei.

Inita Valmunska – latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei,

teātra mākslas skolotāja 7. klasei.

Aigars Blūms – mājturības un tehnoloģiju skolotājs 5., 6., 8., 9.klasei,

inženierzinību skolotājs 7. klasei.

 

 

 

 

Mārtiņš Leitis – 7. klases audzinātājs, sporta skolotājs 2., 3., 5., 6., 8., 9. klasei, sporta un veselības skolotājs 1., 4., 7. klasei.

 

Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

Gunita Meiere – Latvijas vēstures skolotāja 6. – 9. klasei,  pasaules vēstures skolotāja 6. – 9. klasei.

Egita Putniņa – mūzikas skolotāja 5. – 9. klasei.

 

 

 

 

Vita Šternberga – ķīmijas skolotāja 8. un 9. klasei.

Ņina Vītola – krievu valodas skolotāja 6. – 9. klasei.

Dina Zvejniece – sociālo zinību skolotāja 5., 6., 8., 9. klasei,

sociālo zinību un  vēstures skolotāja 7. klasei, dabaszinību skolotāja 5.,6. klasei,

bioloģijas skolotāja 8., 9. klasei.

Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.