Skolotāji

Sandra Ivanovska – 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

 

Daina Jercuma – 2. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.

Aiga Ciekale –  8. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5. – 9. klasei, vizuālās mākslas skolotāja 5. – 9. klasei, datorikas skolotāja 4. – 7. klasei, informātikas skolotāja 5. – 7. klasei, bibliotekāre.

Ilze Bloka –  9. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1. – 9. klasei.

Inga Liberģe – 7. klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5. – 9.klasei, fizikas skolotāja 8. un 9. klasei.

Inita Valmunska – latviešu valodas un literatūras skolotāja 5. – 9. klasei.

Aigars Blūms – mājturības un tehnoloģiju skolotājs 5. – 9. klasei.

Jana Gulbe – pirmsskolas skolotāja.

Ina Jonele – pirmsskolas skolotāja.

Liene Pļaviņa – 5.klases audzinātāja, sporta skolotāja 1. – 9. klasei, karjeras konsultante.

Gunita Meiere – Latvijas vēstures skolotāja 6. – 9. klasei,  pasaules vēstures skolotāja 6. – 9. klasei.

Egita Putniņa – mūzikas skolotāja 5. – 9. klasei.

 

Vita Šternberga – ķīmijas skolotāja 8. un 9. klasei.

 

Ņina Vītola – krievu valodas skolotāja 6. – 9. klasei

.

Dina Zvejniece – sociālo zinību skolotāja 5. – 9. klasei.

 

Sandra Junkere – ģeogrāfijas skolotāja 7. – 9. klasei.

 

Alise Jaunbrūna – 1. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja.