Dzejas dienas 2020

Laba sirds ir visa sākums;

Laba sirds ir visa beigums;

Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.

/ Rainis./

Raiņa dzejas rindas nekad nenoveco, lai gan dzejniekam šogad svinam 155. gadu jubileju. Dzejas dienas svinējām 11. septembrī – Raiņa  dzimšanas dienā.

     Dzejas dienas tika veltītas abiem dzejniekiem – Rainim un Aspazijai.  Nedēļas gaitā skolēni lasīja dzejoļus, klausījās skolotājas stāstījumā par Raini un Aspaziju, ilustrēja dzejoļus,  skatījās multiplikācijas filmas ar Raiņa un Aspazijas dzejoļiem.

 Dzejas dienās skolēni  parādīja savas zināšanas, piedaloties konkursā.

 

                                   5.,  6. klašu grupā 1.vietu ieguva 5. klases 2. grupa.

7. -9. klašu grupā 1. vietu ieguva 9.klase.

 

Uz tikšanos nākamajās Dzejas dienās!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inita Valmunska