Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

13. decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”. Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un iekšējās motivācijas nepieciešamību savas izaugsmes attīstībā. Ēdoles pamatskolas absolvents Artūrs Liepiņš 7.- 9. kl. skolēniem pastāstīja par to, kā veidojies…

Lasīt vairāk

Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

    Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības…

Lasīt vairāk

Ēdoles pamatskolas dalība projektos un programmās 2021./2022.m.g.:

1) ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Startautiskais Ekoskolu sertifikāts, Starptautiskais zaļais karogs, 2) Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”, 3) Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”,  4) ”Skolas piens” un ”Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas ”Atbalsts piena produktu piegādei…

Lasīt vairāk