Noteiktā kārtība par mācību procesa organizēšanu Ēdoles pamatskolā 9.klasei 2021./2022.m.g. noslēgumā:

1) 9.klases izglītojamajiem starpvērtējumi 2.sem. kā gala indikatīvie rādījumi jāizliek līdz 2022.gada 19.maijam ieskaitot. 2) No 2022.gada 20.maija līdz 2022.gada 10.jūnijam 9.klases izglītojamajiem nosakām mācību iestādes apmeklējumu pēc individuāliem mācību plāniem. 3) 9.klases izglītojamajiem gala vērtējumi jāizliek līdz 2022.gada 10.jūnijam…

Lasīt vairāk

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “NVA mājas lapas funkcionalitāte un darba tirgus prognozes”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “NVA mājas lapas funkcionalitāte un darba tirgus prognozes”

   5.aprīlī Ēdoles pamatskolā viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils filiāles Kuldīgas klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante Santa Hemminga.   Pasākuma mērķis: informēt skolēnus par NVA pakalpojumiem skolēniem, iepazīstināt ar mājas lapas funkcionalitāti un darba tirgus prognozēm.    Speciāliste 7.-…

Lasīt vairāk

Es būšu karavīrs!

Es būšu karavīrs!

     07.03  mūsu skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. kl. skolēniem “Es būšu karavīrs!”.      Pasākuma mērķis: informēt skolēnus par karjeras ceļu, lai iestātos profesionālajā dienestā, un radīt priekšstatu par profesiju daudzveidību militārās aizsardzības jomā.  …

Lasīt vairāk

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

13. decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”. Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un iekšējās motivācijas nepieciešamību savas izaugsmes attīstībā. Ēdoles pamatskolas absolvents Artūrs Liepiņš 7.- 9. kl. skolēniem pastāstīja par to, kā veidojies…

Lasīt vairāk