Skolas himna

skolas himna

I. Taubes mūzika
N. Riekstiņas vārdi
1972.gads

Aizsteidzas dienas, mēneši, gadi,
Sirmā skola kā sendienās stāv.
Tu cauri dzīvei mūs visus vadi,
Labāka ceļveža cilvēkam nav.

Skola, ai skola vecā,
Balta kā ābeles zied.
Pusotrs gadsimts jau plecos,
Bet tu mums jauna arvien.

Šovakar, tā kā bērnības dienās,
Kopā sasauca mūs skolas zvans.
Nebūsim sveši, tā lai mūs vieno,
Parāda, kur bija sols tavs, kur mans.

Baltie bērzi kā sardzē stājas,
Sveicinot sirmās galvas tie liec.
Klusi čukst liepas: “Te bij` tev mājas.”
Draugs draugam šovakar roku lai sniedz.