Kas ir karjera?

• Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā. • Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras…

Lasīt vairāk