Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

    Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības…

Lasīt vairāk