Dienas ritums

ĒDOLES PAMATSKOLAS

ROTAĻU GRUPAS

DIENAS RITUMS

2021./2022. mācību gads

7.30 – 8.30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu aktīvas darbošanās iespējas, individuālais darbs.
8.30 – 9.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis.
9.00-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības, vai citas mācību darba organizācijas formas. Pedagogu speciālistu individuālais darbs.
11.00-11.30 Pusdienas – galda kultūras  iemaņu izkopšana.
11.30- 12.30 Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, vērojumi.
12.30- 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta, dienas miegs – zobu higiēna, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.00-15.20 Celšanās no dienas miega – ģērbšanās, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15. 20- 15.40 Launags – galda kultūras iemaņu izkopšana.
15.40 -18.00 Bērnu patstāvīgā darbība, vērojumi, sarunas, rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un pieredzes pilnveidošana. Sarunas ar vecākiem. Došanās mājās.

ĒDOLES PAMATSKOLAS

5 – 6  GADĪGO GRUPAS

DIENAS RITUMS

2021./2022. mācību gads

7.30- 8.30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu aktīvas darbošanās iespējas, individuālais darbs.
8.30- 9.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis – galda kultūras iemaņu izkopšana.
9.00-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības, vai citas mācību darba organizācijas formas. Pedagogu speciālistu individuālais darbs.
11.00- 11.30 Pusdienas – galda kultūras iemaņu izkopšana.
11.30 -12.30 Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, vērojumi. Kustību attīstība – interešu izglītība.
12.30 -15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta, dienas miegs – zobu higiēna, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.00-15.20 Celšanās no dienas miega – ģērbšanās, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.20 – 15.40 Launags – galda kultūras iemaņu izkopšana.
15.40 -18.00 Bērnu patstāvīgā darbība, vērojumi, sarunas, rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un pieredzes pilnveidošana. Sarunas ar vecākiem. Došanās mājās.