Dienas ritums un tematiskais plāns

ROTAĻU GRUPAS

DIENAS RITUMS

2023./2024. mācību gads

7.30 – 8.30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu aktīvas darbošanās iespējas, individuālais darbs.
8.30 – 9.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis.
9.00-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības, vai citas mācību darba organizācijas formas. Pedagogu speciālistu individuālais darbs.
11.00-11.30 Pusdienas – galda kultūras  iemaņu izkopšana.
11.30- 12.30 Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, vērojumi.
12.30- 15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta, dienas miegs – zobu higiēna, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.00-15.20 Celšanās no dienas miega – ģērbšanās, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15. 20- 15.40 Launags – galda kultūras iemaņu izkopšana.
15.40 -18.00 Bērnu patstāvīgā darbība, vērojumi, sarunas, rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un pieredzes pilnveidošana. Sarunas ar vecākiem. Došanās mājās.

 

Tematiskais plāns Rotaļu grupai 2023./2024. m. g.

 

Mēnesis Temats Ziņa bērnam
Septembris Es savā skoliņā Es savā skoliņā nāku spēlēties, draudzēties, darboties.
Oktobris Rudens mežā un dārzā Dārzeņiem un augļiem ir dažāda krāsa, forma un garša.
Novembris Es un mana Latvija Latvija ir valsts, kurā es dzīvoju.
Decembris Tā kā mīļu ciemiņu bērni gaida ziemiņu Lai svinētu Ziemassvētkus, tiem ir jāgatavojas.
Janvāris Kā es sajūtu ziemu? Ziema ir sniegs, sals, ziemas prieki, silts apģērbs, rūpes par putniem un meža dzīvniekiem.
Februāris Galvas, kājas, astes Cilvēkiem un dzīvniekiem ir līdzīgas un atšķirīgas ķermeņa daļas.
Marts Saulīte un lietutiņš Lai cilvēki, dzīvnieki un augi dzīvotu, ir vajadzīga gan saule, gan lietus.
Aprīlis Krāsainā pasaule Mums apkārt ir daudz dažādu krāsu.
Maijs Dabas spēles Latvijas daba ir daudzveidīga.

 

5 – 6  GADĪGO GRUPAS

DIENAS RITUMS

2023./2024. mācību gads

7.30- 8.30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu aktīvas darbošanās iespējas, individuālais darbs.
8.30- 9.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis – galda kultūras iemaņu izkopšana.
9.00-11.00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības, vai citas mācību darba organizācijas formas. Pedagogu speciālistu individuālais darbs.
11.00- 11.30 Pusdienas – galda kultūras iemaņu izkopšana.
11.30 -12.30 Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, vērojumi. Kustību attīstība – interešu izglītība.
12.30 -15.00 Gatavošanās atpūtai, atpūta, dienas miegs – zobu higiēna, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.00-15.20 Celšanās no dienas miega – ģērbšanās, pašapkalpošanās iemaņu izkopšana.
15.20 – 15.40 Launags – galda kultūras iemaņu izkopšana.
15.40 -18.00 Bērnu patstāvīgā darbība, vērojumi, sarunas, rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un pieredzes pilnveidošana. Sarunas ar vecākiem. Došanās mājās.

 

Tematiskais plāns 5 – 6 gadīgo grupai 2023./2024.m.g.

 

Mēnesis Temats Ziņa bērnam
Septembris Kārtība pasaulē Uz planētas Zeme ir dzīvas un nedzīvas lietas.
Oktobris Rosība rudenī Rudenī mainās laika apstākļi, dienas kļūst īsākas, paliek arvien mazāk gaismas un siltuma. Augi un dzīvnieki gatavojas ziemai.
Novembris Mūsu Latvija Latvijas simboli ir karogs, ģerbonis un himna.
Decembris Kosmosa plašumos Saule ir mūsu tuvākā zvaigzne, kas izstaro gaismu un siltumu.
Janvāris Apkārt zemeslodei Pasaule mums apkārt ir daudzveidīga.
Februāris Rosība ziemā Ziemā var novērot ūdens pārvērtības, jo tas ir sastopams gan ciets, gan šķidrs, gan gāzveida.
Marts Par visu brīnos Marts ir pirmais pavasara mēnesis, un dabā var manīt pirmos pavasara vēstnešus.
Aprīlis Mans ķermenis Cilvēka ķermenis ir apbrīnojams, tas kalpo mums dienu un nakti.
Maijs Rosība vasarā Vasaru var sajust ar visām maņām.