salidojums

„Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē”

Ap 160 bijušo Ēdoles pamatskolas audzēkņu un vēl ap 100 skolēnu, pedagogu, darbinieku un skolas draugu pagājušo sestdien satikās mācību iestādes 195. jubilejā. Ar klātbūtni pagodinājis pirmais atjaunotās Latvijas prezidents Guntis Ulmanis.

Ekoskola – nākotnes skola

Ekoskola – nākotnes skola

Mūsdienu pasaulē mēs aizvien vairāk saskaramies ar globāla mēroga vides problēmām – klimata pārmaiņas, strauja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, dabas resursu pārtēriņš, lietus mežu izciršana, okeānu paskābināšanās, vides piesārņojums.

Skolotāji

Skolotāji

Ēdoles pamatskolā strādā radoši, zinoši, kvalificēti pedagogi. Pēc izglītības – augstākā pedagoģiskā izglītība – 100% pedagogu, maģistri – 53 % pedagogu. Nostrādātais laiks skolā ir robežās no 1 līdz 42 gadiem. 2017./ 2018. mācību gadā skolā strādā 19 pedagogi.

Skolas sasniegumi

Es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir recepte. Tā ne vienmēr uznesīs virsotnē, bet noteikti vismaz tuvu tam. /M. Tečere/