„Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē”

„Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē”

Ēdoles pamatskolas 195. gadu jubileja 2017. gada 22. aprīlī

Ekoskola – nākotnes skola

Ekoskola – nākotnes skola

Mūsdienu pasaulē mēs aizvien vairāk saskaramies ar globāla mēroga vides problēmām – klimata pārmaiņas, strauja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, dabas resursu pārtēriņš, lietus mežu izciršana, okeānu paskābināšanās, vides piesārņojums.

Skolotāji

Skolotāji

Ēdoles pamatskolā strādā radoši, zinoši, kvalificēti pedagogi. Pēc izglītības – augstākā pedagoģiskā izglītība – 100% pedagogu, maģistri – 53 % pedagogu. Nostrādātais laiks skolā ir robežās no 1 līdz 42 gadiem. 2023./ 2024. mācību gadā skolā strādā 19 pedagogi.

Skolas sasniegumi

Es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir recepte. Tā ne vienmēr uznesīs virsotnē, bet noteikti vismaz tuvu tam. /M. Tečere/