Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ plānotā mācību vizīte 2020./ 2021. mācību gada 1. semestrī

   Mācību vizīte uz Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes Democentru’’ Ventspilī 2020.gada 5., 6. oktobrī.

5. oktobrī – „Kurzemes Democentru’’ apmeklēs 6. – 9. klašu izglītojamie.

6., 7., klasei paredzēta radošā darbnīca par energoefektivitāti „Enerģijas taupīšanas čempioni’’ un ekskursija pa muzeju gida pavadībā.

8., 9. klasei paredzēta radošā darbnīca par energoefektivitāti „Izlauzies no enerģijas zudumiem’’ un ekskursija pa muzeju gida pavadībā.

6.oktobrī – „Kurzemes Democentru’’ apmeklēs 1. – 5. klašu izglītojamie.

1. -5. klasei paredzēta zinātniskā darbnīca „Ko mēs elpojam?’’ un ekskursija pa muzeju gida pavadībā (divas grupas).

Izbraukšana uz mācību vizīti pēc 3. stundas, atgriešanās līdz plkst. 15:30.

Projekta koordinatore skolotāja L. Mateviča

22.09.2020.