Ēdoles pamatskolas plānotie pasākumi iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021. mācību gada 1. semestrī

Pasākums Klases Laiks Norises vieta
Tikšanās ar Līgu Reiteri.

Stāstniece skolā – tradīciju stundas.

Latviešu tautas tradīcijas. Miķeļi.

 

  1. – 4. klase

34 skolēni

1. kl. – 7 sk.

2. kl. – 6 sk.

3. kl. – 12 sk.

4. kl. – 9 sk.

2020.gada 29. septembrī, plkst. 12:00.

Skolas telpās un apkārtnē.

ISTABAS TEĀTRIS

/biedrība „Pusstāvs’’/

Teātris „Klusētāji’’

 

5.– 9. klase,

    57 skolēni

5.kl. – 13 sk.

6.kl. – 8 sk.

7.kl. – 13 sk.

8.kl. – 10 sk.

9.kl. – 13sk.

2020. gada

13. oktobrī

Skolā
Stāstniece skolā – tradīciju stundas.

Pūralādes stāsts.

Par senajām rotām un tautiskajiem rakstiem.

 

5. 9. klase,

    57 skolēni

5. kl. – 13 sk.

6. kl. – 8 sk.

7.kl. – 13 sk.

8. kl. – 10 sk.

9. kl. – 13sk.

2020. gada

12. novembrī.

Skolā

22.09.2020.                                     

Projekta koordinatore L. Mateviča