Noteiktā kārtība par mācību procesa organizēšanu Ēdoles pamatskolā 9.klasei 2021./2022.m.g. noslēgumā:

1) 9.klases izglītojamajiem starpvērtējumi 2.sem. kā gala indikatīvie rādījumi jāizliek līdz 2022.gada 19.maijam ieskaitot. 2) No 2022.gada 20.maija līdz 2022.gada 10.jūnijam 9.klases izglītojamajiem nosakām mācību iestādes apmeklējumu pēc individuāliem mācību plāniem. 3) 9.klases izglītojamajiem gala vērtējumi jāizliek līdz 2022.gada 10.jūnijam…

Lasīt vairāk

Pasākums “LVM meža ekspedīcija’’

Pasākums “LVM meža ekspedīcija’’

       15. septembrī 6. klases skolēni Kalvenē apmeklēja pasākumu “LVM meža ekspedīcija’’. Nodarbības notika stacijās. Visinteresantākās stacijas bija – ‘’Iepazīsim meža zinātni’’, ‘’Skaitām kokus’’, ‘’Kopjam jaunaudzes’’, ’’Retinām mežus’’. Diena bija interesanta, uzzinājām daudz jauna, visiem patika praktiskās nodarbības,…

Lasīt vairāk