Dokumenti

Skolas nolikums Pašnovērtējuma ziņojums Skolas attīstības plāns 1. daļa Skolas attīstības plāns 2. daļa Iekšējās kārtības noteikumi Kārtība par piesardzības pasākumiem Covid 19 infekcijas izplatības…

Lasīt vairāk

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

13. decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”. Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un iekšējās motivācijas nepieciešamību savas izaugsmes attīstībā. Ēdoles pamatskolas absolvents Artūrs Liepiņš 7.- 9. kl. skolēniem pastāstīja par to, kā veidojies…

Lasīt vairāk

Skolēni labinieki 2020./2021. mācību gadā

Skolēni labinieki 2020./2021. mācību gadā

  Semestri ar labām un teicamām sekmēm beiguši: 1. klasē – Linda Migoviča 2. klasē – Elīza Zorenberga,  Rebeka Ovčenkova 3.klasē – Artūrs Mikuckis                   Jānis Teniss 4. klasē –…

Lasīt vairāk

Bibliotēka

Ēdoles pamatskolas bibliotēkas darba laiks 2020./2021.m.g. Diena Laiks Pirmdiena 15:30 – 16:30 Otrdiena 7.30-8.30 15.30- 16.30 Ceturtdiena 7:30 – 8:30 14.30 – 16.30 Piektdiena 13.00-…

Lasīt vairāk

Kas ir karjera?

• Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā. • Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras…

Lasīt vairāk