Pasākums “LVM meža ekspedīcija’’

   

   15. septembrī 6. klases skolēni Kalvenē apmeklēja pasākumu “LVM meža ekspedīcija’’. Nodarbības notika stacijās. Visinteresantākās stacijas bija – ‘’Iepazīsim meža zinātni’’, ‘’Skaitām kokus’’, ‘’Kopjam jaunaudzes’’, ’’Retinām mežus’’. Diena bija interesanta, uzzinājām daudz jauna, visiem patika praktiskās nodarbības, kas norisinājās mežā.

Skolotāja Ņina Vītola