Ēdoles pamatskolas dalība projektos un programmās 2021./2022.m.g.:

1) ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Startautiskais Ekoskolu sertifikāts, Starptautiskais zaļais karogs, 2) Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”, 3) Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”,  4) ”Skolas piens” un ”Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas ”Atbalsts piena produktu piegādei…

Lasīt vairāk

Projekta „Skolas soma’’ pasākums Ēdoles pamatskolā 29. septembrī kopā ar stāstnieci no Ventspils

Projekta „Skolas soma’’ pasākums Ēdoles pamatskolā 29. septembrī kopā ar stāstnieci no Ventspils

     Skolā uzaicinājām Līgu Reiteri. Stāstniece novadīja glītrakstīšanas stundas 1. – 4. klasēm. Bērni aizrautīgi klausījās, kādi ir pareizas, glītas rakstīšanas priekšnoteikumi. Nodarbību laikā visiem pareizi bija jāsēž un pareizi jātur zīmulis. Katrs varēja izveidot savu karalisko parakstu.  Stāstniece…

Lasīt vairāk

Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ plānotā mācību vizīte 2020./ 2021. mācību gada 1. semestrī

   Mācību vizīte uz Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes Democentru’’ Ventspilī 2020.gada 5., 6. oktobrī. 5. oktobrī – „Kurzemes Democentru’’ apmeklēs 6. – 9. klašu izglītojamie. 6., 7., klasei paredzēta radošā darbnīca par energoefektivitāti „Enerģijas taupīšanas čempioni’’ un ekskursija pa…

Lasīt vairāk