Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?“

      11. februārī 7.- 9. kl.  skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?“.

     Pasākuma mērķis bija rosināt jauniešus apzināties, pozitīvās domāšanas pamatprincipus, lai sekmētu savu izvirzīto mērķu sasniegšanu.

    Skolēni uzzināja par nākotnes mērķu plānošanas metodikas pamatprincipiem, individuālās mērķu kartes vizualizāciju un aizpildīšanas pamatnosacījumiem.

    Kopā ar personīgās izaugsmes treneri Ligitu no Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli”, meklēja risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

    Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolotāja Liene Pļaviņa