Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

    Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Lai realizētu šo projektu arī Ēdoles pamatskolā, skolas komanda, kuru pārstāvēja Sabīne Lote Jonele, Sabīne Firsova, Elza Ēķe un skolotāja Ilze Bloka devās uz Vaiņodi, lai piedalītos trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācībās. kur dalībnieki apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Meiteņu atziņas pēc mācībām.

Sabīne: “Šīs nodarbības bija noderīgas, jo pusaudžiem ir svarīgi zināt par mentālo veselību, kā arī iespējām palīdzēt sev un saviem vienaudžiem.”

Elza: “Nodarbības bija ne tikai noderīgas, bet arī ļoti interesantas. Varēja uzzināt daudz jauna par pusaudžiem aktuālām tēmām. Tā bija arī lieliska iespēja iegūt jaunus draugus”

Sabīne Lote: “Man patika šī pieredze, jo es varēju iegūt jaunas zināšanas par mentālo veselību un mērķa sasniegšanu. Vēl ļoti interesantas bija praktiskās nodarbības, jautrās spēles komandu saliedēšanai.”

Šobrīd projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ēdoles skolā” jau ir apstiprināts, skola ir ieguvusi 1000 eiro nodarbību ciklam mūsu izglītības iestādē.”

Vēlot mums visiem veiksmi un izdošanos, realizējot projektu skolā,

Skolotāja Ilze Bloka

Info: Latvijas pusaudžu un jauniešu mentālā veselība Covid-19 pandēmijas ietekmē

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.