Ēdoles pamatskolas dalība projektos un programmās 2021./2022.m.g.:

1) ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Startautiskais Ekoskolu sertifikāts, Starptautiskais zaļais karogs,

2) Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”,

3) Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai!”,

 4) ”Skolas piens” un ”Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas ”Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un ”Augļi skolai”),

5) Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”

6) Latvijas nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”,

7) Eiropas Sociālā fonda projekts ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,

8)  Eiropas Sociālā fonda projekts ” Atbalsts priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS),

9) JSPA projekts ”Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” , 

10) Projekts ”Skolas soma”,

11) Projekta ”Mammadaba” programma ”Izzini mežu!”

Skolu šogad pieteicām:

1) konkursam ”Inovatīvās pieredzes skolu tīkls 2021” VISC sadarbībā ar LU SIIC,

2) sociālais projekts ”Neklusē!” 2022./23.m.g.

Dina Zvejniece

Ēdoles pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā