Projekta „Skolas soma’’ pasākums Ēdoles pamatskolā 29. septembrī kopā ar stāstnieci no Ventspils

     Skolā uzaicinājām Līgu Reiteri. Stāstniece novadīja glītrakstīšanas stundas 1. – 4. klasēm.

Bērni aizrautīgi klausījās, kādi ir pareizas, glītas rakstīšanas priekšnoteikumi. Nodarbību laikā visiem pareizi bija jāsēž un pareizi jātur zīmulis. Katrs varēja izveidot savu karalisko parakstu.


 Stāstniece interesanti skolēniem atklāja burtu glītas rakstīšanas noslēpumu. Visa pamatā ir slīpas, vienā attālumā rakstītas svītriņas un visu burtu rakstīšanas sākums ir burts “O”. Atraktīvi burtiņš “O” pārvērtās par jebkuru alfabēta burtu.

Pēc glītrakstīšanas nodarbībām pati stāstniece ietērpās skaistā tērpā un jautrā pēcpusdiena varēja notikt. Sākās latviešu tradicionālo svētku – Miķeļdienas svinēšana ar kustību rotaļām un atrakcijām, kas raksturīgas rudens svētkiem.

Skolēni iemācījās vairākas jaunas kustību rotaļas, kuras varēs spēlēt klasē un pēcpusdienās rotaļu laukumā.

     Pēcpusdienu kopā ar Līgu Reiteri pavadījām disciplinētā, organizētā pasākumā ar vērtīgām atziņām, ka visam sava KĀRTĪBA,

                                       visam sava VIETA,

                                       visam sava DAĻA,

                                       visam savs SĀKUMS,

                                       visam savs SKAISTUMS.

Ikdienā noderēs atgādinājumi:

MĀCIES UN NETRAUCĒ MĀCĪTIES CITIEM!

KAS ĀTRI KUSTĀS, ĀTRI DOMĀ, KAS LĒNI KUSTĀS, LĒNI DOMĀ.

GUDRIE DOMĀ PAŠI, SLIŅĶI GAIDA, KAD PATEIKS PRIEKŠĀ.

PĻĀPĀ TAS, KURŠ TRAUCĒ CITIEM MĀCĪTES.

        Nobeigumā pasākuma vadītāja uzslavēja mūsu skolēnus par to, ka bijuši uzmanīgi, aktīvi, pieklājīgi.

        Bērni ar pozitīvu noskaņojumu varēja doties uz mājām, lai par jautro piedzīvojumu stāstītu saviem vecākiem, bet stāstniecei sakām PALDIES un gaidām atkal mūsu skolā uz tikšanos „Skolas somas’’ projektā 12. novembrī ar 5. – 9. klašu skolēniem.

Skolotāja Ligita Mateviča