Īsumā par VISUMU

   

     Ar ES projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ Nr. 8.3.2.2./16/I/001 finansiālu atbalstu SIA Binoklis sagādāja 2. – 9. klašu skolēniem interaktīvu virtuālās realitātes zinātnisko teātra izrādi “Īsumā par VISUMU’’. Tajā tika izmantotas Pico VR ierīces.

        Četrās izrādes sērijās skatītāji tika iepazīstināti ar populārzinātniskiem tematiem, kas saistīti ar bioloģiju, ķīmiju, fiziku, zooloģiju, antropoloģiju un astronomiju.

        Gan jaunāko klašu, gan vecāko klašu skolēni varēja aktīvi darboties virtuālajā telpā, mijiedarbojoties ar objektiem un veikt dažādus uzdevumus, ietverot zinātniskus eksperimentus, humoru, akrobātiku un mūziku.

Katrs izrādes vērotājs ar speciālo aprīkojumu varēja iesaistīties dažādu tematu ziņkāres istabās.

  1. sērija – Enerģija. Interaktīvā veidā skolēni uzzināja, kas ir tvaiks un kā tas veidojas, kā tvaika norobežošana var izraisīt spiedienu un sprādzienu, kas ir tvaika dzinējs, iekšdedzes dzinēji, cik daudz enerģijas satur viens hotdogs.
  2. sērija – Dzīvība. Skolēni uzzināja, kad uz Zemes parādījās pirmā dzīvība, pirmie dzīvnieki, kādā secībā tas notika, kādi ir mazākie zināmie dzīvnieki mūsdienās, kur un kā tie dzīvo.
  3. sērija – Zeme. Skolēni uzzināja (vai nostiprināja savas zināšanas), cik ir zināmu zvaigžņu, kas izraisa objektu rotāciju kosmosā, kā darbojas gravitācija.
  4. sērija – Cilvēki. Skolēni uzzināja, kāpēc Homo sapiens ir vienīgā izdzīvojusī cilvēku suga, kādi faktori mūs atšķir no citām cilvēku sugām.

Skolēnu atsauksmes par izrādi:

  • bija ļoti interesanti ,
  • bija ļoti interesanti, bet vajadzēja vairāk izretoties, jo brīžam traucēja blakussēdētājam (skolēniem bija austiņas un izrādes laikā ar virtuālo roku bija jāveic dažādas kustības, lai nonāktu attiecīgā istabā vai objektā),
  • interesanti bija fizikas, ķīmijas demonstrējumi,
  • bija ļoti smieklīgi momenti ar demonstrējumiem,
  • sāpēja galva izrādes noslēgumā (to atzinuši vairāki skolēni, jo visa izrāde notika ar virtuālajām brillēm),
  • man liekas, ka bija ļoti interesanti un zinātniski, tā turpināt!

Lai saistošs un interesants mācību process STEM mācību priekšmetos!

Projekta koordinatore skolā L. Mateviča.