Īsumā par VISUMU

Īsumā par VISUMU

         Ar ES projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ Nr. 8.3.2.2./16/I/001 finansiālu atbalstu SIA Binoklis sagādāja 2. – 9. klašu skolēniem interaktīvu virtuālās realitātes zinātnisko teātra izrādi “Īsumā par VISUMU’’. Tajā tika izmantotas Pico VR ierīces.        …

Lasīt vairāk