Putras dienas nodarbība pirmskolā “Vāru, vāru putriņu”

      Otrdien, 10 oktobrī, mēs – Eko padomes pārstāvji – Ralfs un Izabella, novadījām pasākumu “Vāru, vāru putriņu” pirmsskolas grupās, kas bija veltīts  Putras dienai.

 

Devāmies  pie piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, lai ar dažādu uzdevumu palīdzību, iepazīstinātu viņus  ar putru daudzveidību. Uzdevumu laikā bērniem bija jāatmin astoņas dažādas putras, jāklausās pasaka un jāsakārto attēli pareizā secībā.

 

Pārrunājām arī viņu ēšanas paradumus un skaidrojām, kāpēc putras ir tik veselīgas. Pašās beigās visi bērni saņēma arī diplomus un pusdienās gardu biezputru.

8.klases skolnieks Ralfs Savins