2020./ 2021. mācību gada 1. semestra rezultāti mācībās

 

Semestri ar labām un teicamām sekmēm beiguši:

1. klasē – Linda Migoviča

2. klasē – Elīza Zorenberga,  Rebeka Ovčenkova

3.klasē – Artūrs Mikuckis

                  Jānis Teniss

4. klasē – Patrīcija Jonele

5. klasē – Ance Cīrule

                 Lelde Migoviča

                 Izabella Tauriņa

                 Elza Tīrmane

7.klasē – Elza Ēķe

8. klasē – Jasmīna Jaunzeme

                  Linda Liberģe

                  Andis Mārtiņsons

9. klasē – Solvita Baltaiskalna

                  Inese Krista Kopmane

 

    Savas sekmes paaugstinājuši vismaz trīs priekšmetos un semestri kā Progresīvākie skolēni mācībās beiguši:

5. klasē:

Ance Cīrule – 4 priekšmetos,

Izabella Tauriņa – 5 priekšmetos,

Normunds Šperbergs – 7 priekšmetos,

Roberts Upenieks – 6 priekšmetos.

6. klasē:

Dina Jaunbelzēja – 6 priekšmetos,

Nadīna Šperberga – 5 priekšmetos.

7. klasē:

Elza Ēķe – 6 priekšmetos.

8. klasē:

Niks Bērtulsons – 7 priekšmetos,

Andis Mārtiņsons – 7 priekšmetos.

9. klasē:

Solvita Baltaiskalna – 6 priekšmetos,

Inese Krista Kopmane – 9 priekšmetos,

Matīss Bergmanis – 4 priekšmetos,

Tomass Sembiņš – 7 priekšmetos.

 

Sekmes gaidīt vari, ja darbu dari!’’ – tā ir devīze mūsu skolas karogā. Prieks un gandarījums par rezultātiem semestri noslēdzot.

Lai veiksme jums, skolēni, arī 2. semestrī!

Direktora vietniece izglītības jomā Ligita Mateviča.

22.12.2020.