Patriotiskā nedēļa

Ēdoles pamatskolā Patriotiskās nedēļas ietvaros norisinājās dažādi pasākumi. 5.-6. klašu skolēni rakstīja eseju “Uzruna tautai, ja es būtu Valsts prezidents”, labākie darbi tika nolasīti Latvijas valsts 102.dzimšanas dienai veltītā svinīgā brīdī. Skolēni piedalījās ilustrāciju izstādē “Mana tautas dziesma”, kura bija veltīta K. Barona 185.dzimšanas dienai. Labākā darba autore Nadīna Šperberga.

    Lāčplēša dienai veltītā pasākumā norisinājās sporta nodarbības brīvā dabā, kuras organizēja sporta skolotājs Mārtiņš Leitis. Skolēni ar lielu aizrautību un degsmi piedalījās interesantajās aktivitātēs.

     Skolotāja Ņina Vītola