Dzejas dienas sākumskolā

   Kā ik gadu, arī šogad 11.09  skolā norisinājās ,,Dzejas diena”. Šogad tā tika veltīta Rainim un Aspazijai. Tieši dižā Raiņa dzimšanas dienā – 11. septembrī, sākumskolas skolēni deklamēja viens otram savus sagatavotos Raiņa dzejolīšus. Pirmā klase attēloja notikumus par lellīti Lollīti.

Otrās klases skolēni bija sagatavojuši muzikālu sniegumu ar Raiņa vārdiem.

Trešās klases skolēni skandēja dzeju par dažādām saskarsmes situācijām, kas var atgadīties.

Ceturtā klase skandēja dzejoļus par dzīvniekiem. 

Dižā dzejnieka dzejoļu klāsts bērniem ir tik plašs, ka katrs varēja izvēlēties sev tīkamāko. Starp klašu priekšnesumiem skolēni iesaistījās jautrās rotaļās. Un nobeigumā vēl noskatījās animācijas filmiņu ar Aspazijas dzejas vārdiem ,,Pasaciņa”. Dzejas pēcpusdiena izvērtās jautra un sagādāja prieku visiem.

Skolotāja Daina Jercuma