Skolēni labinieki 2022./2023. mācību gadā

 

2022./2023. m. g. ar labām un teicamām sekmēm beiguši:

1. klasē – Renārs Birbals, Kalvis Ragže

2. klasē – Sofija Putniņa

3.klasē –Linda Migoviča

4. klasē –Elīza Zorenberga, Rebeka Ovčenkova

5. klasē –Keita Gudermane, Jānis Teniss                 

7.klasē – Ance Cīrule, Lelde Migoviča, Elza Monta Tīrmane