Skolēni labinieki 2020./2021. mācību gadā

 

septembris

Semestri ar labām un teicamām sekmēm beiguši:

1. klasē – Linda Migoviča

2. klasē – Elīza Zorenberga,  Rebeka Ovčenkova

3.klasē – Artūrs Mikuckis

                  Jānis Teniss

4. klasē – Patrīcija Jonele

5. klasē – Ance Cīrule

                 Lelde Migoviča

                 Izabella Tauriņa

                 Elza Tīrmane

7.klasē – Elza Ēķe

8. klasē – Jasmīna Jaunzeme

                  Linda Liberģe

                  Andis Mārtiņsons

9. klasē – Solvita Baltaiskalna

                  Inese Krista Kopmane