Skolēni labinieki 2023./2024. mācību gadā

 

2023./2024. m. g. ar labām un teicamām sekmēm beiguši:

2.  klasē – Renārs Birbals, Kalvis Ragže

3.  klasē –  Sofija Putniņa

5. klasē – Elīza Zorenberga             

7.klasē – Elīsa Viktoria Štūlberga

8.klasē – Ance Cīrule, Elza Monta Tīrmane, Izabella Tauriņa