Pieteikšanās mācībām 1. klasē

Ēdoles pamatskolā bērnu pieteikšanās mācībām 1.klasē (2024./2025.m.g.)  uzsāksim  ar š.g. 11. martu.

Ēdoles pamatskola realizē divas mācību programmas:

  • Vispārējās izglītības programma (21011111),
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Pieteikt savu bērnu mācībām iespējams šādos veidos:

  • Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e- pastu edolesskola@kuldiga.lv, tēmā norādot “1.klase“.
  • Iesniegums uz oficiālo e-pasta adresi – dokumentu ar parakstu skenētā veidā, sūtot uz e- pastu edolesskola@kuldiga.lv, tēmā norādot “1.klase“ ( vecākiem jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls).
  • Klātienē skolas lietvedībā. Dokumentu pieņemšana notiek katru darba dienu no plkst. 8.00 – 14.00.

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments,
  • bērna dzimšanas apliecība.

Tālrunis papildus informācijai – 63345142