Ekoskolu Ziemas forums 2024

         
    Eko padomes pārstāvji ( Elza Monta Tīrmane, Patrīcija Jonele, Keita Gudermane, Izabella Tauriņa, Ralfs Savins)  23. 03  –  25. 03 kopā ar skolotāju Ilzi Bloku piedalījās Ekoskolu Ziemas forumā 2024, Rīgā.
Šīs dienas bija zināšanām un pozitīviem piedzīvojumiem bagātas.