Radošās darbnīcas Ēdoles pamatskolā

2022./ 2023. mācību gads noslēdzās 31. maijā Ēdoles kultūras namā kopā visiem – skolēniem, vecākiem, pedagogiem, pagasta pārvaldes vadītājai. Skolēni saņēma atzinības, pateicības, balvas par labi paveiktu darbu gada garumā. Pateicības tika arī vecākiem, kuru bērni labi un teicami mācījušies.

Mācību gads beidzies, bet šogad pirmo reizi 1. – 4. klašu skolēniem visā novadā no 1. līdz 9. jūnijam tika piedāvātas radošās darbnīcas, kuras organizēja mūsu pašu skolotāji, piedāvājot dažādas nodarbības gan ārā, gan telpās.

Skolēni un vecāki aktīvi atbalstīja šādu darbnīcu norisi un lielākā daļa skolēnu tika pieteikti uz nodarbībām. Diena tika organizēta no plkst. 9:00 līdz 14:00 ar pusdienām 11:30.

Nedēļas laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt Kuldīgas novada muzeju, Kuldīgas Galveno bibliotēku un piedalīties interaktīvās nodarbībās. Sadarbībā ar pagasta bibliotekāri un baznīcas pārstāvi apmeklējām mūsu pagasta ievērojamākās kultūrvēsturiskās vietas – baznīcu, bibliotēku, K. Valdemāra piemiņas vietu, Stumbru kalnu, kā arī uzzinājām par K. Valdemāra un Bēru dzimtas nozīmi Ēdoles vēsturē. Skolēni uzmanīgi un ar interesi klausījās sniegtajā informācijā. Kopīgi atskatoties uz dienas laikā dzirdēto un redzēto tika secināts, ka skolēni ir pavadījuši vērtīgu dienu, kas ir devusi vai nostiprinājusi daudz zināšanu par savu dzimto vietu. Ēdoles iepazīšanai skolēni apmeklēja arī nodarbību „Fotoorientēšanās pa Ēdoli’’, kas bija aizraujoša ikvienam sākumskolas dalībniekam.

Radošo darbnīcu ietvaros vairākas nodarbības bija pirkstu vingrināšanai: pīšana „Mans avīžu groziņš’’, darbs ar dziju „Putni’’. Skolēni iepazina kvilinga tehniku, kurā gatavoja puķes. Savu talantu bija iespēja demonstrēt gleznojot ‘’Sīkus, mazus kukainīšus’’. Ar skaņām aizraujošas nodarbības organizēja logopēde ‘’Ceļojums skaņu pasaulē’’. Nodarbībās „Parunāsim citādi!’’ skolēniem bija iespēja runāt, darboties svešvalodās.

Sākoties vasaras brīvlaikam, bērni ne tikai aktīvi un jautri pavada laiku, bet saskaras arī ar dažādiem izaicinājumiem, kad skolēniem jāprot pašiem izvēlēties drošāko rīcību, lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību. Tāpēc skolēniem radošo darbnīcu laikā bija iespēja tikties ar iepazīto, iemīļoto drošuli Džimbu, kurš atgādināja un diskutēja ar skolēniem par pareizāko rīcību dažādās situācijās.

Radošo darbnīcu noslēgumā uz jautājumu, vai skolēni vēlētos piedalīties vēl šādās aktivitātēs, visi atbildēja, ka darbotos vēl divas nedēļas!

Paldies par ieguldīto darbu visiem 9 pedagogiem: D. Jercumai, S. Ivanovskai, A. Jaunbrūnai, L. Pļaviņai, I. Blokai, A. Učai, L. Kreičmanei, Ņ. Vītolai, kuras strādāja radošajās darbnīcās!

Lai laba atpūta vasarā un rudenī sagaidām visus savus aktīvos, zinātkāros bērnus atpakaļ skolā, lai kopā dotos zinību izaicinājumos!

Radošo darbnīcu koordinatore L. Mateviča.