Projekta “Latvijas skolas soma” nodarbības

Ēdoles pamatskolas 1. – 9. klašu skolēni 2022./ 2023. mācību gada 2. semestrī  projekta Latvijas skolas soma ietvaros apmeklēja Ventspils Zinātnes centra VIZIUM piedāvātās nodarbības.

Skolēni apmeklēja Digitālās skaņas darbnīcu, Digitālo video darbnīcu un Trīs dimensiju (3D) mākslas darbnīcu.

Katrā no darbnīcām skolēni ieguva jaunas zināšanas un prasmes IT speciālistu vadībā, kuras varēs izmantot arī turpmāk mācībās. Lielākā daļa skolēnu atzinīgi vērtējuši šādu iespēju. Daļa skolēnu atzīst, ka ir bijušas zināšanas par darbnīcā veicamo. Ir skolēni, kuriem bija pārsteigums 3D mākslas darbnīcā, kur bija iespēja izvēlēties, kādu objektu veidos un pārsteigums, cik lielu laiku prasa mazas detaļas izveidošanā.