Skolēnu sasniegumi mācību darbā 2022./ 2023. m.g.

31. maijā visa Ēdoles pamatskolas saime pulcējās uz svinīgu brīdi kultūras namā, lai godinātu visus tos skolēnus, kuri mācību darbā sevi pierādījuši, iegūstot labus un augstus vērtējumus, piedalījušies konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās.

Ar labām un teicamām sekmēm mācību gadu noslēguši:

  1. Rebeka Ovčenkova, 4. klase
  2. Elīza Zorenberga, 4. klase
  3. Keita Gudermane, 5. klase
  4. Jānis Teniss, 5. klase
  5. Ance Cīrule, 7. klase
  6. Lelde Migoviča, 7. klase
  7. Elza Monta Tīrmane, 7. klase

Dimanta liecība

Ance Cīrule, 7. klase, vidējais vērtējums – 8,812

Zelta liecība

Elza Monta Tīrmane, 7. klase, vidējais vērtējums – 8,750

Sudraba liecība

Lelde Migoviča, 7. klase, vidējais vērtējums – 8,750

Bronzas liecība

Elīza Zorenberga, 4. klase, vidējais vērtējums – 8,666

LU Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras profesora Normunda Stivriņa naudas balva dabaszinātnēs

  1. Elza Ēķe
  2. Mārtiņš Šteinbergs

 

Novēlam labas sekmes arī turpmāk!