Karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.- 9. klases skolēniem “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”

13. decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Darba pasaules izpēte. Iekšējā motivācija”.

Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un iekšējās motivācijas nepieciešamību savas izaugsmes attīstībā.

Ēdoles pamatskolas absolvents Artūrs Liepiņš 7.- 9. kl. skolēniem pastāstīja par to, kā veidojies viņa karjeras ceļš pēc 9. klases, kā pievērsies sportam un nolēmis kļūt par sporta pedagogu un treneri, kā neplānoti nokļuvis ugunsdzēsības un glābšanas darbā un cik atbildīgs un bīstams var būt ugunsdzēsēja darbs, ja neievēro darba drošības instrukcijas. Demonstrēja daļu no ugunsdzēsēja ekipējuma, kas nepieciešams, lai veiktu ikdienas darba pienākumus. Dalījās pieredzē par to, cik svarīga ir iekšējā motivācija ne tikai darbā, bet arī mācību procesā, lai attīstītu pašdisciplīnu un plānošanas prasmes.  Absolvents akcentēja, ka svarīgi ir visus darbus paveikt savlaicīgi un neatlikt uz pēdējo brīdi, lai neliegtu sev pilnvērtīgas izaugsmes iespējas. Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt atbildes.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Liene Pļaviņa