„Koka daudzveidīgā dzīve’’ projekta Skolas soma pasākums Ēdoles pamatskolā

 Plānojot projekta Skolas soma pasākumus 2019./ 2020. mācību gada 1. semestrī, saistošs likās izziņas centra „Namdara darbnīca’’ piedāvājums. Sazinājos, vienojāmies par norises laiku. Pedagogi un skolēni atbalstīja šo piedāvājumu. Klases stundās, dabaszinību stundās tika veikts sagatavošanās darbs pasākumam.

       Un tā 2019. gada 16. oktobrī  Ēdoles pamatskolā 1. – 9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties aizraujošā projekta Skolas soma pasākumā  „Koka daudzveidīgā dzīve’’. Pasākumu piedāvā izziņas centrs „Namdara darbnīca’’, kuram piešķirta kultūras zīme „Latviskais mantojums’’.

Darbnīca piedāvāja iepazīt Latvijas kokus, strādāt kopā ar meistariem, iespēju radīt skaistas lietas no koka, iespēju izspēlēties un izkustēties ar dažādām koka ierīcēm skolas pagalmā.  Saņēmām darba lapas, ko izmantojām turpmākā darbā zināšanu nostiprināšanai noorganizētā  viktorīnā „Koks – mūsu vērtība’’.

Interesantās trīs stundās skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes:

 1. Informatīva nodarbība par koku atpazīšanu, izmantošanu, īpašībām. Nodarbības notika divās grupās – 1. – 5. klašu skolēniem un 6. – 9. klašu skolēniem.
 2. Praktiska nodarbība ar dažādiem rīkiem koku apstrādāšanai . Praktiski ikviens skolēns varēja izmēģināt, kā ir strādāt ar slīmestu, kaltu, cirvi, divroču zāģi.
 3. Ar interesi gan mazie, gan lielie skolēni piedalījās dažādās spēlēs un atrakcijās ar izveidotām koku ierīcēm. Gandrīz visi iemācījās pārvietoties ar ķekatām.
  Atsauksmes no skolēnu izvērtējumiem:

  • Uzzināju, ka ir tāds dzelzs koks;
  • Iemācījos uztaisīt skaidas rotu;
  • Man jaunums ir tas, ka kadiķis smaržo;
  • Uzzināju, kā izskatās katrs dēlis un varēšu tos atšķirt;
  • Varēju pamēģināt, kā taisa sili;
  • Uzzināju, kas ir slīmests;
  • Uzzināju, ka vītolam ir vairāki nosaukumi;
  • Man noderēja tāda mācība kā dekoru taisīšana;
  • Uzzināju, kā senāk zāģēja;
  • Pamēģināju, kā ir zāģēt ar sliņķi un kā mizot koka mizu, un kā izgrebt karoti;
  • Nezināju, ka ir dažāds koku smagums;
  • Uzzināju, ka var pagatavot diētas karoti;
  • Ka var uztaisīt krēslu un no kāda koka to var darīt;
  • Uzzināju, kāpēc „slīmestam’’ ir tāds nosaukums.

     Atgriezenisko saiti skolēni tika aicināti iesniegt ar IT palīdzību, vērtējumu iesniedzot ar mobilajiem telefoniem.  Skolēniem pasākums ļoti patika. Vēl un vēl ar dažādām ierīcēm daudzi darbojās līdz mājās iešanai.

     Arī pedagogi atzinīgi novērtēja pasākumu. Meistari spēja ieinteresēt, aizraut skolēnus visa pasākuma laikā. Galvenais, ka visi tika nodarbināti, nevienam nebija garlaicīgi. Uzskatām, ka esam lietderīgi izmantojuši Skolas somas piedāvāto finansējumu. Paldies projektam par šādu iespēju!

      Projekta īstenotāji noslēgumā skolai izteica atzinīgus vārdus par ieinteresētiem skolēniem, labo disciplīnu Ēdoles pamatskolā nodarbību laikā.

     Valsts nedēļas laikā izveidoju viktorīnu 1. – 9. klašu skolēniem „ Koks – mūsu vērtība’’.  Atbildot skolēniem bija iespēja pierādīt zināšanas, kuras ieguvuši projekta pasākumā.

  Atbildes varēja iesniegt izmantojot e – klasi, e – pastu, papīra formātā.

     Atbildes iesniedza 29% izglītojamie. Precīzāko atbilžu iesniedzēji saņēma pateicības rakstus un nelielas balviņas.

     Noslēgumā visi varēja uzzināt pareizās atbildes uz viktorīnas jautājumiem, tos izlasot vestibilā pie ziņojuma dēļa.

  Projekta koordinatore Ligita Mateviča.