2019. gada absolventi

Dīriņš Jēkabs, Misiņš Uģis, Ozola – Ozoliņa Anita, Sproģe Kristīne Samanta, Upeniece Laura, Upenieks Lauris, Burkovskis Aleksis Aleksandrs.

Klases audzinātāja: Inga Liberģe.