Āra nodarbību diena ‘’Mācāmies dabā – mācāmies no dabas!’’

          20.septembris arī mūsu skolā bija Olimpiskā diena ar sporta aktivitātēm. Turpinot aktīvu mācību procesu, šajā dienā organizējām nodarbības jauktām komandām. Katrā komandā bija skolēni no dažādām klasēm. Atbildīgie par komandu bija vecāko klašu skolēni. Katrai komandai bija jāapmeklē 8 dažādas interaktīvas nodarbības skolas teritorijā par šī mācību gada eko tēmu ‘’Atkritumi’’.

          Staciju nosaukumi – ‘’Domātava’’ –  darba lapas ar karikatūrām par atkritumu problēmu, situāciju analīze, risinājumi sadzīvē.

         ‘’Skrejotava’’ – Olimpiskās dienas turpinājums ar dažādām jautrām stafetēm.

          ‘’Minētava’’ – prāta spēles, vārdu krājums – lieliem, mazajiem – puzle.

         ‘’Iepakotava’’ – iepakojumu otrā dzīve.

          ‘’Tekstotava’’ – teksta atjaunošana ar vārdu bankas palīdzību.

          ‘’Mērītava’’ – aptuvenās vērtības noteikšana (atkritumu masa), mērvienības.

          ‘’Zīļotava’’ – ‘’Zīļuka dzimšana’’.

         ‘’Filmētava’’ – ‘’Zīļuka ceļojums’’ – filmiņas uzņemšana.

     Pēc pasākuma skolēnu atsauksmes bija pozitīvas. Lielākā daļa šo dienu vērtē kā citādu mācīšanos, kur nepieciešams parādīt radošumu, attapību, savstarpējo izpalīdzību. Komandā bija nepieciešama sadarbošanās, ko arī ar atbildības sajūtu pret mazākajiem skolēniem pierādīja vecāko klašu skolēni.

      Lai mums izdodas arī turpmāk skolas dzīvē realizēt projektus ar citādu mācīšanos, vērstu uz praktisku zināšanu iegūšanu!

                                 Direktora vietniece L. Mateviča