Skolotāju dienas pasākumi Ēdoles pamatskolā

           

            5. oktobrī skolā notika tradicionālā skolotāju dienas atzīmēšana. No rīta 8:30 notika svinīgs brīdis, kuru organizēja 8. klase. Par katru skolotāju skolēni bija izveidojuši interesantu aprakstu, pēc kura nolasīšanas un attēlu parādīšanas uz ekrāna skolēniem bija jāatmin, kurš skolotājs tas ir. Skolēniem nebija grūti atminēt, jo kaut kas raksturīgs par konkrēto skolotāju bija tas, kas atmaskoja, par kuru ir runa. Sekoja skolēnu sveicieni skolotājiem ar ziediem, pašu veidotiem apsveikumiem.

            Pēc tam 8. klases audzinātāja, skolēnu pašpārvaldes koordinatore Ilze Bloka iepazīstināja skolēnus ar šodienas skolotājiem. Šajā dienā savās dzīves prasmēs, zināšanās ar skolēniem dalījās vecāki un skolas absolventi.

           Visi skolēni tika sadalīti grupās, kur katrā bija kāds no vecākajām klasēm un bija grupas vecākais. Vienpadsmit grupām notika četras mācību stundas. Grupu sastāvs, stundu saraksts atradās pie ziņojuma dēļa skolas 1. stāva vestibilā.

           Ar interesi skolēni devās uz dabas zinību, sporta, matemātikas, krievu valodas, mūzikas, mājturības, latviešu valodas, vizuālās mākslas stundām.

          Pateicoties divpadsmit vecāku, skolas absolventu (septiņi vīrieši, piecas sievietes) atsaucībai veidot citādu mācību dienu, skolas pedagogi svētku dienu izmantoja kā metodisko dienu, kuras laikā pārrunājām aktualitātes mūsu darbā, strādājām radošās darbnīcās suvenīru gatavošanā šodienas pasākuma vajadzībām un karjeras dienas norisei 17. oktobrī skolā.

           Dienas noslēgumā notika Pedagoģiskās padomes sēde, kurā ‘’jaunie skolotāji’’ un ‘’vecie’’ skolotāji neformālā, pozitīvā gaisotnē pārrunāja dienas norisi. Izskanēja daudz labu vārdu, arī ieteikumi, ierosinājumi skolas darbam.

          Vecāki atzina, ka bija interesanti strādāt ar skolēniem. Bija gandarīti, ka bija iespēja nedaudz iepazīties, kā ir būt skolotājam, atrasties klases priekšā un likt labi justies ikvienam skolēnam.

Paldies, vecāki, absolventi, par šo dienu!

Skolotāja Ligita Mateviča