Ekskursija uz Jaunmoku pili

Izmantojot projekta ‘’Skolas soma’’ finansiālo atbalstu, Ēdoles pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni 25. septembrī apmeklēja Jaunmoku pili Tukuma novadā. Ceļu veicām ar komfortablu firmas Mētra Neoplan autobusu.

         Pirms ekskursijas skolotājas klases stundās un dabaszinību vai sociālo zinību stundās iepazīstināja audzēkņus ar apmeklējamo objektu. Pārrunāja drošības un pieklājības noteikumus gan autobusā, gan pilī.

        Skolēni šo objektu apmeklēja pirmo reizi. Ikvienam bija viegli uztvert informāciju, jo 39 skolēni tika sadalīti divās grupās – 1., 2. klase un 3., 4. klase. 

        Jaunpils Meža muzejā bērni ar aizrautību veica interesantus gidu uzdevumus un bija apmierināti, ja spēja pierādīt savas zināšanas par dzīvo radību, augiem mežā.

        Kad dodamies ekskursijās, bērniem tiek atgādināts, ka uzmanīgi jāklausās gidu stāstījumā. Tā bija arī šoreiz. Ekskursijas noslēgumā gides uzslavēja mūsu skolēnus par to, ka bija ļoti uzmanīgi. Daudz varējušas pastāstīt, parādīt, veikt, jo nereti tā ar skolēnu grupām neesot.

No skolēnu aptaujas pēc pasākuma.

  • Gandrīz visi skolēni zina pareizu Jaunmoku pils nosaukumu.
  • Patika, ka varēja izmēģināt iepūst medību ragā.
  • Daudziem ļoti patika, ka varēja uzkāpt pils tornī un redzēt skaisto apkārtni.
  • Patika minēt vai noteikt dzīvnieku kažokus, ēdienkarti, pēdu nospiedumus.
  • Interesi skolēnos radīja senie zāģi, ar kādiem mežā strādāja agrāk.
  • Patika, ka ekskursijas noslēgumā pilī skolotājas deva laiku, lai paši varētu izmēģināt digitālās ierīces ar putnu, zvēru balsīm mežā. Vairāk iepazīt dzīvnieku, putnu izbāzeņus, izlasīt informāciju pie katra objekta.

           Uz jautājumu, kas tevi apbēdināja? Visi skolēni atbildēja, ka nekas nav apbēdinājis. Labprāt atkal dotos kādā ekskursijā, patika braukt ar tādu lielu autobusu. Liela daļa skolēnu raksta, ka brauciena laikā patika autobusā dziedāt, sēdēt kopā ar savu draudzeni vai draugu, vērot rudenīgo dabu aiz loga.              

           Atpakaļceļā apmeklējām Koka rotaļlietu muzeju Sabilē. Tas piesaistīja visu uzmanību, jo muzeja vadītājs interesanti pastāstīja daudzo rotaļlietu rašanās vēsturi. Rosināja taupīt, krāt savas rotaļlietas, lai tās varētu parādīt arī saviem bērniem.

          Paldies par izdevušos ekskursiju mūsu jaukajiem bērniem! Savas zināšanas ikviens varēs parādīt pasākumā pirms valsts jubilejas.

                 Paldies projekta ‘’Skolas soma’’ finansiālam atbalstam!

                                                   Brauksim atkal!             

3. klases audzinātāja L. Mateviča