Dzejas dienas 2018

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

     14. septembrī notika Dzejas dienas, kas veltītas Latvijas simtgadei. Šogad skolēni skaitīja dzejoļus par Latviju, fotografēja apkārtni, veidoja videofilmu un piedalījās konkursā.

                  5. 6. klašu grupā konkursā 1. vietu ieguva 5.klase.

 7. – 9.klašu grupā konkursā 1. vietu ieguva 8. klase.

               Videofilmu konkursā 1. vietu ieguva 7.klase.

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inita Valmunska