2018. gada absolventi


    Mārtiņš Bērtulsons, Emīlija Gudermane, Amanda Grazde- Grazna, Janta Jolanta Jonele, Sonora Lejniece, Alise Lūciņa, Estere Pētersone, Kārlis Stopiņš, Juris Špehts. Klases audzinātāja: Inita Valmunska