Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mežu pasaule”

31. oktobrī Ēdoles pamatskolas skolēniem bija iespēja tikties ar meža nozares speciālisti Sigitu Vaivadi, kura 5. – 9. klašu skolēnus iepazīstināja ar meža nozarē strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku, profesiju daudzveidību, darba apstākļiem, ikdienu un izglītības iespējām.

Interaktīvā veidā, darbojoties ar īpaši šim nolūkam paredzētiem spilventiņiem, skolēni uzzināja par mežsaimniecības nozares darba ikdienu un mežā noritošajiem dabas procesiem.

    Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolotāja Liene Kaminska