Informāciju par karjeras jautājumiem var meklēt:

www.niid.lv ( atvērto durvju dienas, testi, profesijas un skolas)
www.brauktvainebraukt.lv (reģistrēties)
www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs/ (ja brauc mācīties uz kādu valsti)
www.profesijupasaule.lv
www.profesijulaikotajs.lv
www.prakse.lv ( reģistrēties, profesiju tests, datorspēles – virtuālā prakse)
www.nva.gov.lv/karjera/ (reģistrēties, izpēti sevi, karjeras izvēle)
Konsultācijas pēc individuālas vienošanās, liene.kaminska@inbox.lv

Liene Kaminska – Mg. sc. educ. karjeras konsultante Ēdoles, Vilgāles un Vārmes pamatskolā