2001. gada absolventi

Altmanis Gaidis, Eglītis Māris, Hoiere Evita, Jurševska Eva, Lasmanis Raivis, Mateviča Baiba, Mieiers Toms, Migoviča Līga, Pabērzs Alfrēds, Pētersons Valdis, Poriķe Baiba, Prūsis Kārlis, Prūsis Mārtiņš, Savins Viesturs, Skaldmane Ieva, Stivriņš Normunds, Zorenbergs Edijs.

Klases audzinātāja: Inta Rūdolfa