2000. gada absolventi

Bierands Aldis, Bulava Laura, Gudermane Anda, Gudermane Iveta, Hofmanis Andis, Kaminskis Kaspars, Kannenieks Mairis, Melne Inese, Melnis Ēriks, Migoviča Ilze, Nagliņa Zane, Ose Ina, Pabērza Inese, Pētersons Juris, Prūse Solvita, Rozenfelds Gatis, Šperlinga Dace.

Klases audzinātāja: Aiga Ciekale