Ekoskola – nākotnes skola

Mūsdienu pasaulē mēs aizvien vairāk saskaramies ar globāla mēroga vides problēmām – klimata pārmaiņas, strauja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, dabas resursu pārtēriņš, lietus mežu izciršana, okeānu paskābināšanās, vides piesārņojums. Galvenais cēlonis ir veids, kā mēs domājam, dzīvojam un attiecamies pret vidi. Savukārt viens no pamat risinājumiem ir izglītība, kas palīdz veidot sabiedrību, kas izprot vides aizsardzības nepieciešamību, spēj novērtēt dabas vērtības un atrast ilgtspējīgus jeb šodienas un nākotnes paaudzēm vitāli svarīgus risinājumus.

1992. gadā Riodežaneiro notika Apvienoto Nāciju Organizācijas konference “Vide un attīstība”, kurā tika uzsvērta nepieciešamība pēc iespējas vairāk iesaistīt jauniešus ilgtspējīgu risinājumu meklējumos un to realizēšanā. Ar to aizsākās Ekoskolu programmas attīstība, kuras uzdevums bija palīdzēt sasniegt konferencē nospraustos mērķus un cīnīties ar globālām vides problēmām, mudinot jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā, savās aktivitātēs iesaistot sabiedrību.

Ekoskolu programma sniedz:

 • iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas un tās pārstāvju ikdienas dzīves;
 • iespēju izpētīt un uzlabot skolas un tuvākās apkārtnes vides stāvokli;
 • iespēju veikt reālai dzīvei atbilstošus uzdevumus un palīdzēt attīstīt jauniešu prasmi risināt problēmas, pieņemt lēmumus, izvirzīt mērķus un strādāt komandā;
 • materiālus un idejas projektiem un pasākumiem;
 • iespēju padarīt mācību procesu interesantāku, rīcīborientētu jeb mācīties darot, mainot, uzlabojot;
 • iespēju piedalīties semināros, apmācībās, forumos;
 • iespēju piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga konkursos, projektos, akcijās, kampaņās;
 • saikni ar citām Ekoskolām Latvijā un pasaulē;
 • iespēju iegūt prestižu Zaļā karoga balvu;
 • iespēju celt skolas popularitāti un būt par labu piemēru, iedvesmotāju apkārtējiem;
 • ietaupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.

Ēdoles pamatskola darbojas starptautiskajā ekoskolu programmā no 2008./2009. mācību gada. 2009. gada 12. novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā viesojās toreizējais Vides ministrs Raimonds Vējonis un skolas mastā pacēla Zaļo karogu, kas ir prestižākais novērtējums darbībai Ekoskolu programmā.