Ēdoles skolas muzejs

Ēdoles muzejs ir dibināts un darbojas kopš  1978. gada. Ideja par tā dibināšanu pieder bijušajai Ēdoles pamatskolas vēstures skolotājai Mirdzai Tauriņai. Tieši viņa sāka apkopot bijušo skolotāju un  F. Zēberga,  M. Rībena,  J. Gobas savāktās liecības gan par Ēdoles skolas, gan novada vēsturi. Materiālu vākšanas un apkopošanas darbā aktīvi iesaistījās arī skolēni – tika izveidots novadpētniecības pulciņš.

1998.gadā skolas muzeja vadību pārņēma skolotāja G. Meiere. Tieši viņas iniciatīvas rezultātā par godu skolas 185. gadadienai – 2001. gada 22. aprīlī- muzejs tika pie jaunām telpām vecajā skolas ēkā. Viena muzeja zāle ir atvēlēta skolas vēsturei, savukārt, otrajā ikviens interesents var ielūkoties Ēdoles pagasta senatnē.

Arī šobrīd muzejs darbojas. Tiek turpināts darbs pie skolas un pagasta vēstures izpētes, materiālu papildināšanas, apkopošanas un sistematizēšanas.

Ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt Ēdoles skolas muzeju, iepriekš sazinoties ar muzeja vadītāju skolotāju Ilzi Bloku (m.t. 26136975)

Palīdzēsim tapt grāmatai  par Ēdoles skolu cauri gadu simtiem.

Ēdoles skola ir viena no senākajām lauku skolām Kurzemē.  2022. gada 22. aprīlī tā atzīmēs savu 200. gadadienu.  Par godu šim notikumam ir plānots izdod grāmatu par skolas dzīvi cauri gadu simtiem. Tāpēc  ikviens ir aicināts pievienot tam savu atmiņu stāstu, sūtot to uz skolas e-pastu  edolesskola@inbox.lv ar norādi “Muzeja stāsti.”

Tāpat  muzejs priecātos par ikvienu skolas laiku relikviju – skolas formas, grāmatas, skolas somas, fotogrāfijas no vissenākajiem laikiem līdz apmēram pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, lai varētu papildināt muzeja fondus un veidot skolas divsimtgades izstādi.