„Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē”

salidojums

Ap 160 bijušo Ēdoles pamatskolas audzēkņu un vēl ap 100 skolēnu, pedagogu, darbinieku un skolas draugu pagājušo sestdien satikās mācību iestādes 195. jubilejā.

Ar klātbūtni pagodinājis pirmais atjaunotās Latvijas prezidents Guntis Ulmanis, kurš Ēdolē sācis skolas gaitas un allaž ar prieku viesojoties dzimtajā pagastā. Direktoram Aigaram Matevičam sarīkojumā pasniegts Izglītības ministrijas atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu nozarē, Ēdoles skolas vadītāja amatā nostrādājot 30 gadu.

A. Matevičs gandarīts, ka pasākums izdevies patiesi sirsnīgs: „Visi sapulcējās, izstaigāja telpas un muzeju. Dažiem patīkamas atmiņas saistās nevis ar tagadējo balto skolu, bet gan ar internāta ēku.

Baznīcā bija svētbrīdis, bet kultūras namā – koncertuzvedums, kurā šoreiz iesaistījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, tehniskie darbinieki un vecāki.

Uzvedums ļāva ieskatīties skolas vēsturē. Uz ekrāna varēja redzēt izlaidumu fotogrāfijas, cik nu tālu pagātnē tas bija iespējams. Tika godināti skolotāji, tehniskie darbinieki un arī mūsu himnas autores Nellija Riekstiņa un Irēna Taube. Tika noorganizēta kopbilde, beigās – jubilejas kūka.”

Pasākuma galvenās rīkotājas bija skolotājas Egita Putniņa, Dace Jansone, Inita Valmunska, bet viņām palīdzēja arī daudzi citi.

Kā piebilda viena no pasākuma rīkotājām Mārīte Puškundze: „Šajā reizē devīze bija Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē, dominēja zilā cerību krāsa, ko daudzi izvēlējušies svētku tērpam. Pasākumu kuplināja skolas instrumentālais ansamblis, kurā darbojas Alsungas mūzikas skolas filiāles bērni un pagasta sieviešu ansamblis Nova.”

2017. gada 28. aprīlī, 04:00

Raksta autors: Iveta Grīniņa